خدمات شرکت آدرین

آدرین ارائه دهنده خدمات مشاوره در حوزه های فنی، مدیریت، مسائل مالی و حقوقی و کمک به مشتریان خود در زمینه واردات صادرات و پروژه های صنعتی با شرکای ایرانی می باشد.

پذیرایی از هیئت های خارجی

کسب و کار

مشارکت و شرکای صنعتی

مدیریت اداری

Solar Energy

محصولات شرکت آدرین

لوازم و تجهیزات حمام و سرویس بهداشتی

گیاهان تزئینی

دستگاه تصفیه آب

سیستم های خورشیدی